Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
Kwink
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

KwinkAls ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor, wij gebruiken de methode Kwink.
 
Kwink bevat volledig online lesmateriaal en is bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.
 
Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht. Doel: pesten aanpakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten.

De Onderwijsinspectie kijkt of de school:
a) een sociaal veiligheidsplan heeft en dat actief uitvoert;
b) een aanspreekpunt heeft waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden én iemand die het pestbeleid op school coördineert;
c) jaarlijks de beleving van veiligheid en het welzijn van kinderen volgt met een monitoringsysteem. Voor Kwink zijn dat de meetinstrumenten SCOL en Sociaal Emotioneel Functioneren van Cito.

Het aanspreekpunt op onze school is Ellen Huizinga.
 
Uw kind is gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Kinderen ervaren namelijk een gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als ouders en leerkrachten beiden het belang van kinderen op het oog hebben. Daarom stimuleert Kwink deze samenwerking.


 
Twee keer per jaar verschijnt bij de methode het Kwink magazine. Een informatief en inspirerend blad dat een school met een abonnement op Kwink voor alle leerkrachten krijgt. In dit magazine staat ook informatie voor thuis. Dus ook voor u, als ouder!
Met praktische tips en boeiende informatie hoe u thuis het sociaal-emotioneel leren van uw kind kunt stimuleren.