Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
Kwink
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten


Bewegingsonderwijs


Groep  1/2 krijgt dagelijks bewegingsonderwijs. Dit vindt zowel binnen in het speellokaal, als buiten op het plein plaats. Wij zouden het zeer op prijs stellen, wanneer de kinderen zich zelfstandig aan- en uit kunnen kleden. Uiteraard helpen we bij een lastige rits of knoop. De kinderen trekken bij de binnenles hun bovenkleding uit en mogen gymschoentjes (het liefst met elastiek of klittenband) gebruiken.

De groepen  3 t/m 8 hebben gymles in de sporthal aan de Buizerdweg. Op woensdag krijgen zij een blokuur gymles van een gymdocent.
Aparte kleren voor de gym en gymschoenen zijn verplicht.

De kinderen zijn voor schooltijd en in de pauze in principe op het plein aan het spelen. Wij vinden het voor kinderen die langere tijd hebben gezeten, heel belangrijk dat zij bewegen en in de frisse lucht zijn.
 

Sportactiviteiten


Jaarlijks worden er door verschillende organisaties sportactiviteiten georganiseerd, waar wij als school ook aan mee doen. Voorbeelden hiervan zijn: