Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
Kwink
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

Ziekmelding 

Toedienen van medicijnen

 

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit via de Parro-app doorgeven. Indien een uitgebreidere toelichting noodzakelijk is, zijn wij uiteraard ook telefonisch bereikbaar.

Wanneer een kind onder schooltijd (tijdelijk) medicatie nodig heeft dan moet dit in goed overleg tussen ouders en leerkracht(en) afgesproken worden. We vullen hiervoor samen een formulier in. Het toedienen van medicatie moet eenvoudig en duidelijk zijn.

Wanneer een leerkracht zich niet capabel genoeg acht om medicijnen toe te dienen, mag hij/zij dit weigeren.

Mocht  uw kind allergisch zijn voor verbandmaterialen of andere middelen dan moet zowel de leerkracht als de directie hiervan door de ouders op de hoogte worden gebracht.