Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht


Scholengroep


Wij vormen samen de scholengroep Avereest:

obs 't Kompas Dedemsvaart:

obs De Eiber Dedemsvaart:


ods Prinses Margrietschool Balkbrug:obs Oud Avereest Balkbrug: