Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Er gaan 42 kinderen naar onze school. Een percentage leerlingen van onze school heeft een niet-westerse achtergrond. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra taalaanbod en ondersteuning. We kiezen voor een rijk taalaanbod, waarbij we afstemmen op de vaardigheden van het kind en interactie een grote rol speelt.De speerpunten voor ons onderwijsconcept zijn:
Onze leerlingen leren hun eigen leerdoelen benoemen en reflecteren op deze doelen, ze leren samenwerken en onderzoeken. Bovendien schenken we veel aandacht aan spelend leren, digitale geletterdheid en creatieve vaardigheden van onze leerlingen vanaf groep 1. Ons aanbod en ondersteuning worden vanuit deze visie ingevuld, door o.a.