Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


 

Het komende schooljaar 2023-2024 is onze teamscholing gericht op unitonderwijs, instructies geven volgens het EDI model (effectieve directe instructie) en het meer werken vanuit leerlijnen. Ook gaan we inzetten op het versterken en verstevigen van de basisvaardigheden. We maken hiervoor gebruik van de toegekende subsidie. 

Individueel worden de volgende cursussen gevolgd:
Met Sprongen Vooruit; gericht op handelend rekenen;
Hoogbegaafdheid in de klas; 
Lezen volgens de Ralfi Connect methodiek;
Wetenschap en Techniek/ digitale vaardigheden en ICT;
Actief Burgerschap; 
Bareka; inzet van het rekenmuurtje;
Motoriek;
BHV.