Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


Openbare basisschool 't Kompas wijst haar leerlingen de juiste richting!

Ons onderwijs is gebaseerd op de pijlers: Talent - Autonomie - Samen
 
Wanneer kinderen met plezier naar school gaan komen ze tot leren. Veiligheid en vertrouwen zijn de basis voor een kind om zicht te kunnen ontwikkelen. We gaan uit van de sterke kant van ieder kind om zo te komen tot een positief leerproces en een continue ontwikkeling. 

Onze kernwaarden zijn:

Wij zijn goed in het aansluiten bij de ontwikkeling van ieder kind, het inspelen op diversiteit en het zien van ieders talenten!